Legal
Downloads
Contact
 


පූජ්‍ය න්තරම්පොත චන්දිම හිමපාණෝ

 

පූජ්‍ය නත්තරම්පොත චන්දිම හිමිපාණන් වහන්සේ.


 

nc001

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 1

1h., ©Sobhana.net

nc002

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 2

1h., ©Sobhana.net

nc003

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 3

1h., ©Sobhana.net

nc004

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 4

1h., ©Sobhana.net

nc005

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 5

1h., ©Sobhana.net

nc006

බ්‍රහ්‍මජාල සූත්‍රය 6

1h., ©Sobhana.net

nc007

මහා චත්‍තාරීසක සූත්‍රය 1

1h., ©Sobhana.net

nc008

මහා චත්‍තාරීසක සූත්‍රය 2

1h., ©Sobhana.net

nc009

මහා චත්‍තාරීසක සූත්‍රය 3

30min., ©Sobhana.net

nc010

අම්‍බට්‍ඨ සූත්‍රය 1

1h.30min., ©Sobhana.net

nc011

අම්‍බට්‍ඨ සූත්‍රය 2

1h.30min., ©Sobhana.net

nc012

අම්‍බට්‍ඨ සූත්‍රය 3

1h.30min., ©Sobhana.net

nc013

අම්‍බට්‍ඨ සූත්‍රය 4

1h.20min., ©Sobhana.net


 

 
 

  © Copyright 2003. Sobhana.net. All Rights Reserved.